ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


„Червеят е удивително създание и оказва ефикасна помощ на този, който знае как да го използва“.

Биоторът от калифорнийски червеи е известен като един от най-ефикасните органични биоактивни обогатители на почвата, който се използва за биоземеделие и при ревитализация на изтощени почви.

Червеите се хранят с животински, растителни, производствени и други органични отпадъци. Чрез ферментационни процеси тези отпадъци се трансформират в полезен субстрат за червеите. Екскрементите от тяхната жизнена дейност (наречени биохумус, вермикомпост или копролит) са изключително богати на хумус, който е най-добрият подобрител на почви, съдържащ всички необходими за растенията вещества.

Първите стопанства за култивиране на дъждовни червеи, компостиращи органични отпадъци са били създадени през 40-те години в САЩ. През 50-те години в Калифорния бил получен хибрид, който бил наречен “червен калифорнийски червей”, а към 1980 г. в САЩ вече функционирали около 1 500 центъра за вермикултивиране (лумбрикултивиране). Сега с вермикултивиране се занимават в над 90 страни по света.

В Европа култивирането на дъждовни червеи върху органични отпадъци е най-развито в Италия и Русия. Тази технология се практикува и в редица други европейски страни като Испания, Унгария, Полша, Великобритания и др.

В последно време в стопанствата, прилагащи вермитехнологията се използва главно червения калифорнийски червей , което е търговското название на този вид лумбрикултура. Той е специално селекциониран високопродуктивен вид торен червей. Червеният калифорнийски червей е доста голям – дълъг е 6 – 8 cm, с тъмночервен цвят и маса около 1 g Той се развива бързо, достигайки полова зрелост за 3 месеца и е доста плодовит – ежегодно възпроизвежда около 1 000 -2000 бр. потомство.

Възрастният червей поема за едно денонощие храна в количество, равно на неговото тегло. Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент (наричан още “капролит” или “биохумус”).

Повишава издръжливостта на растенията, посевите, плодовете и зеленчуците към суша и болести.
Повишава плодородието до 70%
Повишава цъфтенето на цветята.
Не внася вредни бактерии във вашия дом.
Не съдържа изкуствени химически елементи.
Обогатява почвата със: N-NH4, N-NO3, P2O5, K2O, CaO, MgO, SO4, Cd<3mg/kg, Pb=10.66mg/kg, Cu=66.31 mg/kg, Fe=2889.88 mg/kg, Mn=444.83 mg/kg, Zn=270.74 mg/kg;


Сайта представя продуктите директно от Производител.
ПОД КОНТРОЛА НА МЗХ НА БАБХ съгласно протокол 144/21.09.2013 година.

Съхранение: На проветриво място, без пряка слънчева светлина и при нормална относителна влажност на въздуха при нарушена цялост на опаковката.


КОНТАКТ

0878 888 391

0878 555 768

nedkodraganov@abv.bg

Защо „Био Чай“

Пастьоризиран продукт

Без неприятна миризма и вредни бактерии

Лесен за съхранение и употреба

70% увеличен растеж

Пречиства плодовете от нитрати и тежки метали

Производствена база

град Шумен

Улица Гоце Делчев 24

Фирма Алфа 31 ЕООД

БГ 203 938 477

Сертификат

ПОД КОНТРОЛА НА

МЗХ НА БАБХ

съгласно протокол 144/21.09.2013 година

КОНТАКТ

ЗАЩО „БИО ЧАЙ“

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

СЕРТИФИКАТ

ПОД КОНТРОЛА НА

МЗХ НА БАБХ

съгласно протокол 144/21.09.2013 година